مشخصات سرچ کنونی

 • کلمات کلیدی:
  • طالبی + خامنه
 • زمینه جستجو: All
 • ترکیب‌بندی: All
 • بازه‌ی زمانی: All
 • حق انتشار: All
 • رنگ: All
 • گالری‌ها: All
 • پاک کردن

جست‌وجو را محدودتر کنید:

کلمات کلیدی

زمینه جستجو

ترکیب‌بندی

رنگ

تاریخ

نوع اجازه انتشار

گالری‌ها

جست‌و‌جو


مرتب‌سازی

صفحه از 1 (11 آیتم در مجموع)  
Ayatollah Ali Khamenei in friday Prayers in Tehran
 • عنوان:  آیت الله سید علی خامنه‌ای درنماز جمعه...
 • تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۸۴
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9472
 •  0/5 (0 رای)

Friday Prayers in Tehran
 • عنوان:  نماز جمعه تهران
 • تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۸۴
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9474
 •  0/5 (0 رای)

Friday Prayers in Tehran
 • عنوان:  نماز جمعه تهران
 • تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۸۴
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9475
 •  0/5 (0 رای)

Al-Quds Conference
 • عنوان:  کنفرانس بین‌المللی قدس
 • تاریخ:  ۲۴ فروردین ۱۳۸۵
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9598
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Ali Khamenei in friday Prayers in Tehran
 • عنوان:  آیت الله سید علی خامنه‌ای درنماز جمعه...
 • تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۸۴
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9473
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Ali Khamenei in friday Prayers in Tehran
 • عنوان:  آیت الله سید علی خامنه‌ای درنماز جمعه...
 • تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۸۴
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9467
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Ali Khamenei in friday Prayers in Tehran
 • عنوان:  آیت الله سید علی خامنه‌ای درنماز جمعه...
 • تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۸۴
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9471
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Ali Khamenei in friday Prayers in Tehran
 • عنوان:  آیت الله سید علی خامنه‌ای درنماز جمعه...
 • تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۸۴
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9466
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Ali Khamenei in friday Prayers in Tehran
 • عنوان:  آیت الله سید علی خامنه‌ای درنماز جمعه...
 • تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۸۴
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9470
 •  0/5 (0 رای)

Esmaeil Talebi Khameneh and Mahmood Rasooli
 • عنوان:  اسماعیل طالبی خامنه و محمود رسولی
 • تاریخ:  ۲۳ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1345
 •  0/5 (0 رای)

Esmaeil Talebi Khameneh
 • عنوان:  اسماعیل طالبی خامنه
 • تاریخ:  ۱۹ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1160
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 1 (11 آیتم در مجموع)