مشخصات سرچ کنونی

 • کلمات کلیدی:
  • حافظ
 • زمینه جستجو: All
 • ترکیب‌بندی: All
 • بازه‌ی زمانی: All
 • حق انتشار: All
 • رنگ: All
 • گالری‌ها: All
 • پاک کردن

جست‌وجو را محدودتر کنید:

کلمات کلیدی

زمینه جستجو

ترکیب‌بندی

رنگ

تاریخ

نوع اجازه انتشار

گالری‌ها

جست‌و‌جو


مرتب‌سازی

صفحه از 1 (45 آیتم در مجموع)  
Tomb of Hafez
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  روزبه فولادی
 • شماره آرشیو:  15792
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  302
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  303
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  305
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  معماری سقف مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  339
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  129
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  340
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  330
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  336
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  331
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  334
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8452
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8453
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8454
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۲ مهر ۱۳۸۸
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8450
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8455
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۲۸ اسفند ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8448
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۳۰ اسفند ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8451
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۳۰ اسفند ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8461
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۳۰ اسفند ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8462
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۲ اسفند ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8464
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۸ مهر ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8456
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۳۰ اسفند ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8463
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۳۰ اسفند ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8460
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۲۸ اسفند ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8447
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۸ مهر ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8457
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۸ مهر ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8458
 •  0/5 (0 رای)

Afarinesh (Creation) Performance
 • عنوان:  پرفورمنس آفرینش
 • تاریخ:  ۵ دی ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  13906
 •  0/5 (0 رای)

Ali Ghasrodashti
 • عنوان:  استاد علی قصرالدشتی
 • تاریخ:  ۵ دی ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  13905
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh in shiraz
Tomb of Hafez
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  روزبه فولادی
 • شماره آرشیو:  15794
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  روزبه فولادی
 • شماره آرشیو:  15791
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
 • صاحب‌امتیاز:  روزبه فولادی
 • شماره آرشیو:  15793
 •  0/5 (0 رای)

Hafez and Shahram Nazeri concert
 • عنوان:  کنسرت شهرام و حافظ ناظری در برج میلاد
 • تاریخ:  ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1568
 •  0/5 (0 رای)

Hafez and Shahram Nazeri concert
 • عنوان:  کنسرت شهرام و حافظ ناظری در برج میلاد
 • تاریخ:  ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1570
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Hafez
Tomb of Hafez
 • عنوان:  مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۳۰ اسفند ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  8459
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani's funeral in Tehran
 • عنوان:  مراسم تشییع پیکر آیت‌الله اکبر هاشمی...
 • تاریخ:  ۲۱ دی ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  3040
 •  0/5 (0 رای)

Hafez and Shahram Nazeri concert
 • عنوان:  کنسرت شهرام و حافظ ناظری در برج میلاد
 • تاریخ:  ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1569
 •  0/5 (0 رای)

Hafez and Shahram Nazeri concert
 • عنوان:  کنسرت شهرام و حافظ ناظری در برج میلاد
 • تاریخ:  ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1571
 •  0/5 (0 رای)

Hafez and Shahram Nazeri concert
 • عنوان:  کنسرت شهرام و حافظ ناظری در برج میلاد
 • تاریخ:  ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1567
 •  0/5 (0 رای)

Iran Talks
 • عنوان:  مذاکرات هسته‌ای ایران
 • تاریخ:  ۸ فروردین ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1416
 •  0/5 (0 رای)

Zob Ahan Women's Football Team
 • عنوان:  تیم فوتبال زنان ذوب‌آهن
 • تاریخ:  ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  18737
 •  0/5 (0 رای)

Zob Ahan Women's Football Team
 • عنوان:  تیم فوتبال زنان ذوب‌آهن
 • تاریخ:  ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدرضا دهداری
 • شماره آرشیو:  18736
 •  0/5 (0 رای)

Christ the Redeemer
 • عنوان:  مجسمه مسیح منجی
 • تاریخ:  ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  2317
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 1 (45 آیتم در مجموع)