مشخصات سرچ کنونی

 • کلمات کلیدی:
  • امام + زمان
 • زمینه جستجو: All
 • ترکیب‌بندی: All
 • بازه‌ی زمانی: All
 • حق انتشار: All
 • رنگ: All
 • گالری‌ها: All
 • پاک کردن

جست‌وجو را محدودتر کنید:

کلمات کلیدی

زمینه جستجو

ترکیب‌بندی

رنگ

تاریخ

نوع اجازه انتشار

گالری‌ها

جست‌و‌جو


مرتب‌سازی

صفحه از 2 (66 آیتم در مجموع)   بعدی »
Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  765
 •  0/5 (0 رای)

Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  763
 •  0/5 (0 رای)

Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  764
 •  0/5 (0 رای)

Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  762
 •  0/5 (0 رای)

Shi'ite Muslims pray at Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  761
 •  0/5 (0 رای)

Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  758
 •  0/5 (0 رای)

Shi'ite Muslims pray at Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  759
 •  0/5 (0 رای)

Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  760
 •  0/5 (0 رای)

Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  768
 •  0/5 (0 رای)

Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  770
 •  0/5 (0 رای)

Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  767
 •  0/5 (0 رای)

Shi'ite Muslims pray at Jamkaran mosque
 • عنوان:  مسجد جمکران
 • تاریخ:  ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  امیر حسامی‌نژاد
 • شماره آرشیو:  766
 •  0/5 (0 رای)

Laylat al-Qadr
 • عنوان:  شب قدر در مصلی امام خمینی
 • تاریخ:  ۴ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روزبه فولادی
 • شماره آرشیو:  1007
 •  0/5 (0 رای)

UN General Assembly Rostrum
 • عنوان:  کرسی خطابه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
 • تاریخ:  ۱۱ آبان ۱۳۲۹
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7753
 •  0/5 (0 رای)

Kamal Kharrazi
 • عنوان:  کمال خرازی
 • تاریخ:  ۲۳ شهریور ۱۳۸۳
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9343
 •  0/5 (0 رای)

Mohammad Reza Pahlavi
 • عنوان:  محمدرضا پهلوی
 • تاریخ:  ۱۲ بهمن ۱۳۵۳
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8980
 •  0/5 (0 رای)

The Imam Reza Shrine in Mashhad
The Imam Reza Shrine in Mashhad
Iranian FM Javad Zarif meets with UN S-G Guterres
 • عنوان:  دیدار محمدجواد ظریف با آنتونیو گوترش
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8093
 •  0/5 (0 رای)

Iranian FM Javad Zarif meets with UN S-G Guterres
 • عنوان:  دیدار محمدجواد ظریف با آنتونیو گوترش
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8092
 •  0/5 (0 رای)

Mir-Hossein Mousavi
 • عنوان:  میرحسین موسوی
 • تاریخ:  N/A
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8884
 •  0/5 (0 رای)

Iranian FM Javad Zarif meets with UN S-G Guterres
 • عنوان:  دیدار محمدجواد ظریف با آنتونیو گوترش
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8091
 •  0/5 (0 رای)

First International Conference on Human Rights Opened in Tehran
 • عنوان:  بازگشایی اولین کنفرانس بین‌المللی...
 • تاریخ:  ۲ اردیبهشت ۱۳۴۷
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7822
 •  0/5 (0 رای)

First International Conference on Human Rights Opened in Tehran
 • عنوان:  بازگشایی اولین کنفرانس بین‌المللی...
 • تاریخ:  ۱ اردیبهشت ۱۳۴۷
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7827
 •  0/5 (0 رای)

United Nations Commission of Inquiry Visits Tehran
 • عنوان:  ورود هیئت تحقیق سازمان ملل متحد به تهران
 • تاریخ:  ۱۷ اسفند ۱۳۵۸
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7844
 •  0/5 (0 رای)

Iranian FM Javad Zarif meets with UN S-G Guterres
 • عنوان:  دیدار محمدجواد ظریف با آنتونیو گوترش
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8094
 •  0/5 (0 رای)

First International Conference on Human Rights Opened in Tehran
 • عنوان:  بازگشایی اولین کنفرانس بین‌المللی...
 • تاریخ:  ۳ اردیبهشت ۱۳۴۷
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7821
 •  0/5 (0 رای)

A Gift from Iran to the United Nations
 • عنوان:  هدیه‌ای از ایران به سازمان ملل متحد
 • تاریخ:  ۹ مرداد ۱۳۶۴
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7831
 •  0/5 (0 رای)

Iranian FM Javad Zarif meets with UN S-G Guterres
 • عنوان:  دیدار محمدجواد ظریف با آنتونیو گوترش
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8098
 •  0/5 (0 رای)

Iranian FM Javad Zarif meets with UN S-G Guterres
 • عنوان:  دیدار محمدجواد ظریف با آنتونیو گوترش
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8097
 •  0/5 (0 رای)

Iranian FM Javad Zarif meets with UN S-G Guterres
 • عنوان:  دیدار محمدجواد ظریف با آنتونیو گوترش
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8095
 •  0/5 (0 رای)

Iranian FM Javad Zarif meets with UN S-G Guterres
 • عنوان:  دیدار محمدجواد ظریف با آنتونیو گوترش
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  8096
 •  0/5 (0 رای)

A Gift from Iran to the United Nations
 • عنوان:  هدیه‌ای از ایران به سازمان ملل متحد
 • تاریخ:  ۹ مرداد ۱۳۶۴
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7797
 •  0/5 (0 رای)

Fifth Session of the United Nations General Assembly
 • عنوان:  پنجمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
 • تاریخ:  ۲۷ شهریور ۱۳۲۹
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7752
 •  0/5 (0 رای)

Fereydoon Hoveyda
Fereydun Adamiyat
Nasrollah Entezam
Ad Hoc Committee of the Six Special Session of the UN General Assembly
 • عنوان:  کمیته ویژه ششمین جلسه ویژه مجمع عمومی...
 • تاریخ:  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۳
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7816
 •  0/5 (0 رای)

Iran Delegation in UN General Assembly
 • عنوان:  هیئت نمایندگان اینرا در مجمع عمومی...
 • تاریخ:  ۴ مهر ۱۳۵۰
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7814
 •  0/5 (0 رای)

Iran Presents Replica of Cyrus Cylinder to United Nations
 • عنوان:  تقدیم نسخه ای از منشور کوروش به...
 • تاریخ:  ۲۱ مهر ۱۳۵۰
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7807
 •  0/5 (0 رای)

Replica of Cyrus Cylinder at the United Nations
 • عنوان:  نسخه‌ای از منشور کوروش در سازمان ملل...
 • تاریخ:  ۹ مرداد ۱۳۶۴
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7796
 •  0/5 (0 رای)

Fereydoun Hoveyda
Replica of Cyrus Cylinder at the United Nations
 • عنوان:  نسخه ای از منشور کوروش در سازمان ملل...
 • تاریخ:  ۱۰ دی ۱۳۵۵
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7805
 •  0/5 (0 رای)

Replica of Cyrus Cylinder at the United Nations
 • عنوان:  نسخه ای از منشور کوروش در سازمان ملل...
 • تاریخ:  ۹ مرداد ۱۳۶۴
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7806
 •  0/5 (0 رای)

Mahmoud Ahmadinejad
 • عنوان:  محمود احمدی‌نژاد
 • تاریخ:  ۳ مهر ۱۳۹۰
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9175
 •  0/5 (0 رای)

Iran Presents Replica of Cyrus Cylinder to United Nations
 • عنوان:  تقدیم نسخه ای از منشور کوروش به...
 • تاریخ:  ۲۱ مهر ۱۳۵۰
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7808
 •  0/5 (0 رای)

Mahmoud Ahmadinejad
 • عنوان:  محمود احمدی‌نژاد
 • تاریخ:  ۳ مهر ۱۳۹۰
 • صاحب‌امتیاز:  زوما پرس
 • شماره آرشیو:  9176
 •  0/5 (0 رای)

First International Conference on Human Rights Opened in Tehran
 • عنوان:  بازگشایی اولین کنفرانس بین‌المللی...
 • تاریخ:  ۱ اردیبهشت ۱۳۴۷
 • صاحب‌امتیاز:  آرشیو سازمان ملل متحد
 • شماره آرشیو:  7826
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 2 (66 آیتم در مجموع)   بعدی »