گالری‌ها » ورزشی

مرتب‌سازی

صفحه از 32 (1510 آیتم در مجموع)

 • عنوان: ساحل بندر انزلی
 • تاریخ: سپتامبر 1, 2018
 • رزولوشن: 6240x4160
 • آی دی: 15901

Ali Daei

 • عنوان: علی دایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 1659x2489
 • آی دی: 15576

Khodadad Azizi

 • عنوان: خداداد عزیزی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2060x3090
 • آی دی: 15575

Marco Van Basten

 • عنوان: مارکو فان باستن
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 5760x3840
 • آی دی: 15574

Marco Van Basten

 • عنوان: مارکو فان باستن
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3932x2622
 • آی دی: 15573

Gianni Infantino and Khodad Azizi

 • عنوان: جیانی اینفانیتو و خداداد عزیزی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3626x2417
 • آی دی: 15572

Khodadad Azizi

 • عنوان: خداداد عزیزی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 5075x3384
 • آی دی: 15571

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4754x3169
 • آی دی: 15570

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4740x3161
 • آی دی: 15569

Ali Daei and Vahid Shamsaei

 • عنوان: علی دایی و وحید شمسایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3818x2545
 • آی دی: 15566

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2171x3257
 • آی دی: 15565

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3785x2523
 • آی دی: 15564

Gianni Infantino and Vahid Shamsaei

 • عنوان: جیانی اینفانیتو و وحید شمسایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3345x2230
 • آی دی: 15563

Marco Van Basten

 • عنوان: مارکو فان باستن
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3476x2318
 • آی دی: 15562

Ali Daei and Khodad Azizi

 • عنوان: علی دایی و خداداد عزیزی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4759x3173
 • آی دی: 15561

Ali Daei

 • عنوان: علی دایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3380x2253
 • آی دی: 15560

Ali Daei and Gianni Infantino

 • عنوان: علی دایی و جیانی اینفانیتو
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2176x3264
 • آی دی: 15559

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 1609x2679
 • آی دی: 15558

Gianni Infantino and Iranian Referees

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا و داوران
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4079x2719
 • آی دی: 15557

Gianni Infantino with Iranian Referees

 • عنوان: یانی اینفانیتو رییس فیفا و داوران
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3921x2614
 • آی دی: 15556

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2810x1873
 • آی دی: 15555

Friendly futsal match

 • عنوان: بازی دوستانه فوتسال
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 5292x3528
 • آی دی: 15554

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4948x3298
 • آی دی: 15553

Friendly futsal match

 • عنوان: بازی دوستانه فوتسال
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4742x3161
 • آی دی: 15552

Vahid Shamsaei

 • عنوان: وحید شمسایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2792x4188
 • آی دی: 15551

Ali Daei, Khodad Azizi and Vahid Shamsaei

 • عنوان: علی دایی، خداداد عزیزی و وحید شمسایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3585x2390
 • آی دی: 15550

Iran women Taekwondo League

 • عنوان: مسابقات لیگ تکواندوی زنان ایران
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4815x3210
 • آی دی: 15544

Iran women Taekwondo League

 • عنوان: مسابقات لیگ تکواندوی زنان ایران
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 5429x3619
 • آی دی: 15543

Iran women Taekwondo League

 • عنوان: مسابقات لیگ تکواندوی زنان ایران
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4378x2919
 • آی دی: 15541

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4974x3316
 • آی دی: 15506

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4276x2850
 • آی دی: 15505

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 3972x2648
 • آی دی: 15504

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 5450x3633
 • آی دی: 15503

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4172x2782
 • آی دی: 15502

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 2127x3190
 • آی دی: 15501

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4955x3303
 • آی دی: 15500

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4926x3284
 • آی دی: 15499

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4782x3188
 • آی دی: 15498

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 5189x3460
 • آی دی: 15497

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 3039x2026
 • آی دی: 15496

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 3157x4735
 • آی دی: 15495

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4910x3273
 • آی دی: 15494

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 2484x3726
 • آی دی: 15493

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 2144x3216
 • آی دی: 15492

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 2560x3840
 • آی دی: 15491

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4890x3261
 • آی دی: 15490

Friendly match of national women's futsal teams of Iran and Russia

 • عنوان: دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال زنان...
 • تاریخ: فوریه 18, 2018
 • رزولوشن: 5760x3840
 • آی دی: 14969

Friendly match of national women's futsal teams of Iran and Russia

 • عنوان: دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال زنان...
 • تاریخ: فوریه 18, 2018
 • رزولوشن: 4628x3085
 • آی دی: 14966
صفحه از 32 (1510 آیتم در مجموع)