گالری‌ها » زندگی روزمره و مستند

مرتب‌سازی

صفحه از 23 (1080 آیتم در مجموع)

A snowy day in Qazvin

 • عنوان: یک روز برفی در قزوین
 • تاریخ: فوریه 13, 2017
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18702

یک روز برفی در سعدالسلطنه قزوین

 • عنوان: a snowy day in Sa'd al-Saltaneh ًqazvin
 • تاریخ: فوریه 13, 2017
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18701

A snowy day in qazvin

 • عنوان: یک روز برفی در قزوین
 • تاریخ: فوریه 12, 2017
 • رزولوشن: 5460x3640
 • آی دی: 18699

Amjadieh

 • عنوان: امجدیه
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3543x3543
 • آی دی: 18443

Amjadieh

 • عنوان: امجدیه
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3543x3543
 • آی دی: 18442

Amjadieh

 • عنوان: امجدیه
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3543x3543
 • آی دی: 18441

Amjadieh

 • عنوان: امجدیه
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3543x3543
 • آی دی: 18440

Amjadieh

 • عنوان: امجدیه
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3543x3543
 • آی دی: 18439

Amjadieh

 • عنوان: امجدیه
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3543x3543
 • آی دی: 18438

Amjadieh

 • عنوان: امجدیه
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 3543x3543
 • آی دی: 18437

the portrait of man in Zhivar village, Kurdistan

 • عنوان: تصویر یک مرد در روستای ژیوار ,کردستان
 • تاریخ: آوریل 13, 2018
 • رزولوشن: 5799x3922
 • آی دی: 16173

 • عنوان: بازار محلی شیراز
 • تاریخ: مِی 7, 2015
 • رزولوشن: 3840x5760
 • آی دی: 16055

حمام وکیل شیراز

 • عنوان: حمام وکیل شیراز
 • تاریخ: مِی 7, 2015
 • رزولوشن: 5760x3840
 • آی دی: 16054

حمام وکیل شیراز

 • عنوان: حمام وکیل شیراز
 • تاریخ: مِی 7, 2015
 • رزولوشن: 5760x3840
 • آی دی: 16053

 • عنوان: بازار وکیل شیراز
 • تاریخ: مارچ 3, 2015
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16041

 • عنوان: بازار وکیل شیراز
 • تاریخ: مارچ 3, 2015
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16040

 • عنوان: بازار وکیل شیراز
 • تاریخ: مارچ 24, 2016
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16039

 • عنوان: پنجشنبه آخر سال در بهشت زهرا
 • تاریخ: سپتامبر 7, 2018
 • رزولوشن: 5285x3524
 • آی دی: 15907

 • عنوان: استراحتگاه ماهیگیران بندرانزلی
 • تاریخ: سپتامبر 3, 2018
 • رزولوشن: 6240x4160
 • آی دی: 15904

 • عنوان: ماهیگیری در استراحتگاه ماهیگیران...
 • تاریخ: سپتامبر 3, 2018
 • رزولوشن: 6240x4160
 • آی دی: 15903

 • عنوان: ماهیگیری در بندرانزلی
 • تاریخ: سپتامبر 3, 2018
 • رزولوشن: 6240x4160
 • آی دی: 15902

 • عنوان: ساحل بندر انزلی
 • تاریخ: سپتامبر 1, 2018
 • رزولوشن: 6240x4160
 • آی دی: 15901

Hajji Firuz

 • عنوان: حاجی فیروز
 • تاریخ: مارچ 9, 2014
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 15611

Christmas Mass in Sarkis Cathedral

 • عنوان: مراسم سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
 • تاریخ: ژانویه 6, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 13967

Christmas Mass in Sarkis Cathedral

 • عنوان: مراسم سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
 • تاریخ: ژانویه 6, 2018
 • رزولوشن: 5324x3550
 • آی دی: 13966

Christmas Mass in Sarkis Cathedral

 • عنوان: مراسم سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
 • تاریخ: ژانویه 6, 2018
 • رزولوشن: 5379x3586
 • آی دی: 13965

Christmas Mass in Sarkis Cathedral

 • عنوان: مراسم سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
 • تاریخ: ژانویه 6, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 13964

Christmas Mass in Sarkis Cathedral

 • عنوان: مراسم سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
 • تاریخ: ژانویه 6, 2018
 • رزولوشن: 5170x3447
 • آی دی: 13963

Christmas Mass in Sarkis Cathedral

 • عنوان: مراسم سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
 • تاریخ: ژانویه 6, 2018
 • رزولوشن: 5375x3583
 • آی دی: 13962

Christmas Mass in Sarkis Cathedral

 • عنوان: مراسم سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
 • تاریخ: ژانویه 6, 2018
 • رزولوشن: 5345x3563
 • آی دی: 13961

Christmas Mass in Sarkis Cathedral

 • عنوان: مراسم سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
 • تاریخ: ژانویه 6, 2018
 • رزولوشن: 5102x3401
 • آی دی: 13960

Christmas Mass in Sarkis Cathedral

 • عنوان: مراسم سال نو میلادی در کلیسای سرکیس مقدس
 • تاریخ: ژانویه 6, 2018
 • رزولوشن: 5195x3463
 • آی دی: 13959

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 4893x3264
 • آی دی: 13936

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 4911x3276
 • آی دی: 13930

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 5094x3400
 • آی دی: 13947

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 5005x3334
 • آی دی: 13942

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 4840x3228
 • آی دی: 13938

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 3125x4691
 • آی دی: 13937

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 4917x3281
 • آی دی: 13935

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 5177x3453
 • آی دی: 13934

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 4816x3210
 • آی دی: 13932

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 4899x3269
 • آی دی: 13928

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 4786x3193
 • آی دی: 13927

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 5171x3447
 • آی دی: 13924

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 5289x3530
 • آی دی: 13922

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 5123x3417
 • آی دی: 13948

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 5229x3488
 • آی دی: 13946

New Year's Mass in Tehran

 • عنوان: جشن سال نوی میلادی در تهران
 • تاریخ: ژانویه 1, 2018
 • رزولوشن: 4963x3311
 • آی دی: 13945
صفحه از 23 (1080 آیتم در مجموع)