گالری‌ها » ورزشی

مرتب‌سازی

صفحه از 31 (1478 آیتم در مجموع)

Ali Daei

 • عنوان: علی دایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 1659x2489

Khodadad Azizi

 • عنوان: خداداد عزیزی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2060x3090

Marco Van Basten

 • عنوان: مارکو فان باستن
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 5760x3840

Marco Van Basten

 • عنوان: مارکو فان باستن
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3932x2622

Gianni Infantino and Khodad Azizi

 • عنوان: جیانی اینفانیتو و خداداد عزیزی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3626x2417

Khodadad Azizi

 • عنوان: خداداد عزیزی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 5075x3384

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4754x3169

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4740x3161

Ali Daei and Vahid Shamsaei

 • عنوان: علی دایی و وحید شمسایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3818x2545

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2171x3257

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3785x2523

Gianni Infantino and Vahid Shamsaei

 • عنوان: جیانی اینفانیتو و وحید شمسایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3345x2230

Marco Van Basten

 • عنوان: مارکو فان باستن
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3476x2318

Ali Daei and Khodad Azizi

 • عنوان: علی دایی و خداداد عزیزی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4759x3173

Ali Daei

 • عنوان: علی دایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3380x2253

Ali Daei and Gianni Infantino

 • عنوان: علی دایی و جیانی اینفانیتو
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2176x3264

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 1609x2679

Gianni Infantino and Iranian Referees

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا و داوران
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4079x2719

Gianni Infantino with Iranian Referees

 • عنوان: یانی اینفانیتو رییس فیفا و داوران
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3921x2614

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو رییس فیفا
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2810x1873

Friendly futsal match

 • عنوان: بازی دوستانه فوتسال
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 5292x3528

Gianni Infantino

 • عنوان: جیانی اینفانیتو
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4948x3298

Friendly futsal match

 • عنوان: بازی دوستانه فوتسال
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 4742x3161

Vahid Shamsaei

 • عنوان: وحید شمسایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 2792x4188

Ali Daei, Khodad Azizi and Vahid Shamsaei

 • عنوان: علی دایی، خداداد عزیزی و وحید شمسایی
 • تاریخ: مارچ 1, 2018
 • رزولوشن: 3585x2390

Iran women Taekwondo League

 • عنوان: مسابقات لیگ تکواندوی زنان ایران
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4815x3210

Iran women Taekwondo League

 • عنوان: مسابقات لیگ تکواندوی زنان ایران
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 5429x3619

Iran women Taekwondo League

 • عنوان: مسابقات لیگ تکواندوی زنان ایران
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4378x2919

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4974x3316

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4276x2850

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 3972x2648

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 5450x3633

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4172x2782

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 2127x3190

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4955x3303

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4926x3284

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4782x3188

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 5189x3460

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 3039x2026

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 3157x4735

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4910x3273

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 2484x3726

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 2144x3216

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 2560x3840

Kimia Alizadeh

 • عنوان: کیمیا علیزاده
 • تاریخ: فوریه 22, 2018
 • رزولوشن: 4890x3261

Friendly match of national women's futsal teams of Iran and Russia

 • عنوان: دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال زنان...
 • تاریخ: فوریه 18, 2018
 • رزولوشن: 5760x3840

Friendly match of national women's futsal teams of Iran and Russia

 • عنوان: دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال زنان...
 • تاریخ: فوریه 18, 2018
 • رزولوشن: 4628x3085

Friendly match of national women's futsal teams of Iran and Russia

 • عنوان: دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال زنان...
 • تاریخ: فوریه 18, 2018
 • رزولوشن: 5595x3730
صفحه از 31 (1478 آیتم در مجموع)