گالری‌ها » شهر و معماری

مرتب‌سازی

صفحه از 13 (588 آیتم در مجموع)

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: جولای 13, 2007
 • رزولوشن: 3504x2336
 • آی دی: 18775

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: جولای 13, 2007
 • رزولوشن: 2336x3504
 • آی دی: 18774

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: جولای 13, 2007
 • رزولوشن: 3504x2336
 • آی دی: 18773

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: جولای 26, 2007
 • رزولوشن: 3504x2336
 • آی دی: 18769

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: نوامبر 14, 2011
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18768

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: نوامبر 14, 2011
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18767

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: نوامبر 14, 2011
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18766

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: مارچ 2, 2010
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18765

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: مارچ 2, 2010
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18764

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: فوریه 9, 2010
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18763

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: مارچ 2, 2010
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18762

Pol-e Sefid Ahvaz

 • عنوان: پل سفید اهواز
 • تاریخ: مارچ 2, 2010
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 18760

Bandian Fire Temple

 • عنوان: محوطه باستانی بندیان
 • تاریخ: ژانویه 1, 2019
 • رزولوشن: 5376x3040
 • آی دی: 18757

Bandian Fire Temple

 • عنوان: محوطه باستانی بندیان
 • تاریخ: ژانویه 1, 2019
 • رزولوشن: 3432x4752
 • آی دی: 18755

Bandian Fire Temple

 • عنوان: محوطه باستانی بندیان
 • تاریخ: ژانویه 1, 2019
 • رزولوشن: 5028x2881
 • آی دی: 18756

 • عنوان: گنبد سلطانیه زنجان
 • تاریخ: دسامبر 15, 2018
 • رزولوشن: 5760x3840
 • آی دی: 18733

 • عنوان: آرامگاه علامه شهرستانی
 • تاریخ: دسامبر 24, 2018
 • رزولوشن: 3648x5029
 • آی دی: 18729

Saraye Roshan historical building

 • عنوان: بنای تاریخی سرای روشن
 • تاریخ: سپتامبر 5, 2017
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 18697

Persepolis

 • عنوان: تخت جمشید
 • تاریخ: فوریه 11, 2017
 • رزولوشن: 3456x5184
 • آی دی: 18670

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16617

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16629

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16628

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16627

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16625

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16624

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16623

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16622

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16621

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16620

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16619

Tehran

 • عنوان: شهر تهران
 • تاریخ: ژوئن 14, 2018
 • رزولوشن: 5472x3648
 • آی دی: 16618

milad tower

 • عنوان: برج میلاد
 • تاریخ: مِی 15, 2018
 • رزولوشن: 2340x3330
 • آی دی: 16172

حمام وکیل شیراز

 • عنوان: حمام وکیل شیراز
 • تاریخ: مِی 7, 2015
 • رزولوشن: 5760x3840
 • آی دی: 16054

حمام وکیل شیراز

 • عنوان: حمام وکیل شیراز
 • تاریخ: مِی 7, 2015
 • رزولوشن: 5760x3840
 • آی دی: 16053

Hafezieh in shiraz

 • عنوان: حافظیه شیراز
 • تاریخ: مارچ 20, 2018
 • رزولوشن: 6344x8268
 • آی دی: 16052

Vakil Mosque

 • عنوان: مسجد وکیل
 • تاریخ: مارچ 21, 2018
 • رزولوشن: 6070x8268
 • آی دی: 16051

Nasir-ol-molk Mosque

 • عنوان: مسجد نصیرالملک
 • تاریخ: مارچ 24, 2018
 • رزولوشن: 5906x8268
 • آی دی: 16044

Arg of Karim Khan

 • عنوان: ارگ کریمخان
 • تاریخ: مارچ 23, 2018
 • رزولوشن: 8268x6066
 • آی دی: 16046

Nasir-ol-molk Mosque

 • عنوان: مسجد نصیرالملک
 • تاریخ: مارچ 24, 2018
 • رزولوشن: 6201x8268
 • آی دی: 16045

Nasir-ol-molk Mosque

 • عنوان: مسجد نصیرالملک
 • تاریخ: مارچ 24, 2018
 • رزولوشن: 8268x5906
 • آی دی: 16043

Nasir-ol-molk Mosque

 • عنوان: مسجد نصیرالملک
 • تاریخ: مارچ 24, 2018
 • رزولوشن: 5906x8268
 • آی دی: 16042

 • عنوان: بلوار چمران شيراز
 • تاریخ: جولای 2, 2013
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16034

 • عنوان: دروازه قرآن شیراز
 • تاریخ: مارچ 4, 2014
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16038

 • عنوان: مجسمه سعدی در میدان کلبه شیراز
 • تاریخ: آوریل 17, 2015
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16035

 • عنوان: بازار وکیل شیراز
 • تاریخ: مارچ 3, 2015
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16041

 • عنوان: بازار وکیل شیراز
 • تاریخ: مارچ 3, 2015
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16040

 • عنوان: بازار وکیل شیراز
 • تاریخ: مارچ 24, 2016
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16039

 • عنوان: بلوار چمران شيراز
 • تاریخ: جولای 2, 2013
 • رزولوشن: 5616x3744
 • آی دی: 16033
صفحه از 13 (588 آیتم در مجموع)