گالری‌ها » خبری

مرتب‌سازی

صفحه از 56 (2679 آیتم در مجموع)

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 12, 2018
 • رزولوشن: 2000x1600
 • آی دی: 18754

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 16, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18753

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 16, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18752

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 16, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18751

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 16, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18750

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 16, 2018
 • رزولوشن: 2000x1428
 • آی دی: 18749

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 15, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18748

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 15, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18747

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 15, 2018
 • رزولوشن: 2000x1600
 • آی دی: 18746

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 15, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18745

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 15, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18744

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 15, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18743

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 16, 2018
 • رزولوشن: 2000x1429
 • آی دی: 18742

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 15, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18741

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 16, 2018
 • رزولوشن: 2000x1429
 • آی دی: 18740

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 12, 2018
 • رزولوشن: 2000x1429
 • آی دی: 18739

Strike of workers of the National Iranian Steel Industrial Group Co

 • عنوان: اعتصاب و تجمع کارگران شرکت گروه ملی...
 • تاریخ: دسامبر 16, 2018
 • رزولوشن: 2000x1333
 • آی دی: 18738

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 12, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16213

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 12, 2018
 • رزولوشن: 4000x2668
 • آی دی: 16210

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 3174x2116
 • آی دی: 16195

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 12, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16212

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 12, 2018
 • رزولوشن: 4000x2668
 • آی دی: 16211

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16209

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16208

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16207

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16206

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 3599x2399
 • آی دی: 16205

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16204

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 3416x2277
 • آی دی: 16203

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16202

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16201

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2667
 • آی دی: 16200

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2668
 • آی دی: 16199

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 4000x2666
 • آی دی: 16198

US-North Korea Summit In Singapore

 • عنوان: ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در...
 • تاریخ: ژوئن 11, 2018
 • رزولوشن: 3220x2226
 • آی دی: 16197

Funeral of Ayatullah Hashemi Rafsanjani

 • عنوان: مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • تاریخ: ژانویه 10, 2017
 • رزولوشن: 3472x2592
 • آی دی: 16066

Funeral of Ayatullah Hashemi Rafsanjani

 • عنوان: مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • تاریخ: ژانویه 10, 2017
 • رزولوشن: 3504x2592
 • آی دی: 16064

Funeral of Ayatullah Hashemi Rafsanjani

 • عنوان: مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • تاریخ: ژانویه 10, 2017
 • رزولوشن: 4000x2592
 • آی دی: 16063

Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani's funeral in Tehran

 • عنوان: مراسم تشییع پیکر آیت‌الله اکبر هاشمی...
 • تاریخ: ژانویه 10, 2017
 • رزولوشن: 3520x2592
 • آی دی: 16067

Funeral of Ayatullah Hashemi Rafsanjani

 • عنوان: مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • تاریخ: ژانویه 10, 2017
 • رزولوشن: 3984x2592
 • آی دی: 16062

Funeral of Ayatullah Hashemi Rafsanjani

 • عنوان: مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • تاریخ: ژانویه 10, 2017
 • رزولوشن: 3465x2097
 • آی دی: 16058

Funeral of Ayatullah Hashemi Rafsanjani

 • عنوان: مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی
 • تاریخ: ژانویه 10, 2017
 • رزولوشن: 2760x1776
 • آی دی: 16057

Bahram Ghasemi

 • عنوان: بهرام قاسمی
 • تاریخ: آوریل 16, 2018
 • رزولوشن: 5089x3392
 • آی دی: 15889

The Louvre in Tehran

 • عنوان: نمایشگاه «موزه لوور در تهران»
 • تاریخ: مارچ 5, 2018
 • رزولوشن: 4479x2988
 • آی دی: 15592

The Louvre in Tehran

 • عنوان: نمایشگاه «موزه لوور در تهران»
 • تاریخ: مارچ 5, 2018
 • رزولوشن: 5174x3449
 • آی دی: 15591

The Louvre in Tehran

 • عنوان: نمایشگاه «موزه لوور در تهران»
 • تاریخ: مارچ 5, 2018
 • رزولوشن: 5408x3607
 • آی دی: 15590

The Louvre in Tehran

 • عنوان: نمایشگاه «موزه لوور در تهران»
 • تاریخ: مارچ 5, 2018
 • رزولوشن: 4870x3250
 • آی دی: 15589

The Louvre in Tehran

 • عنوان: نمایشگاه «موزه لوور در تهران»
 • تاریخ: مارچ 5, 2018
 • رزولوشن: 5139x3437
 • آی دی: 15588
صفحه از 56 (2679 آیتم در مجموع)