گالری‌ها » آرشیو تاریخی و اسناد

مرتب‌سازی

صفحه از 3 (124 آیتم در مجموع)

Funeral announcement of Gholamreza Takhti

 • عنوان: اعلامیه ترحیم غلامرضا تختی
 • تاریخ: فوریه 19, 1967
 • رزولوشن: 3610x5000
 • آی دی: 13981

Reza Beyk Imanverdi

 • عنوان: رضا بیک ایمانوردی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7500
 • آی دی: 13765

Malik National Museum of Iran

 • عنوان: کتابخانه و موزه ملی ملک
 • تاریخ: اوت 15, 2017
 • رزولوشن: 4322x2884
 • آی دی: 13487

Behrouz Vossoughi

 • عنوان: بهروز وثوقی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2524x2580
 • آی دی: 13026

Behrouz Vossoughi

 • عنوان: بهروز وثوقی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2552x2576
 • آی دی: 13025

Behrouz Vossoughi

 • عنوان: بهروز وثوقی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2646x3271
 • آی دی: 13024

Behrouz Vossoughi

 • عنوان: بهروز وثوقی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 2616x3347
 • آی دی: 13023

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6870x4382
 • آی دی: 9927

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6801x4480
 • آی دی: 9926

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6819x4432
 • آی دی: 9925

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6757x4540
 • آی دی: 9924

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6700x4366
 • آی دی: 9923

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6665x4531
 • آی دی: 9922

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6755x4484
 • آی دی: 9921

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6767x4536
 • آی دی: 9920

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6811x4545
 • آی دی: 9919

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6740x4565
 • آی دی: 9918

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6764x4554
 • آی دی: 9917

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6973x4559
 • آی دی: 9916

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6748x4530
 • آی دی: 9915

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6758x4522
 • آی دی: 9914

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6738x4414
 • آی دی: 9913

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6741x4500
 • آی دی: 9912

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6798x4533
 • آی دی: 9911

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6708x4477
 • آی دی: 9910

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6727x4487
 • آی دی: 9909

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6791x4580
 • آی دی: 9908

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6772x4599
 • آی دی: 9907

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6944x4734
 • آی دی: 9906

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6959x4640
 • آی دی: 9905

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 7021x4639
 • آی دی: 9904

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6978x4709
 • آی دی: 9903

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6906x4725
 • آی دی: 9902

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6448x4474
 • آی دی: 9901

Imam Reza shrine

 • عنوان: حرم امام رضا (ع)
 • تاریخ: مارچ 8, 1980
 • رزولوشن: 6842x4573
 • آی دی: 9900

Naser Malek Motiee

 • عنوان: ناصر ملک‌مطیعی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7563
 • آی دی: 9774

Kouros Sarhangzadeh

 • عنوان: کورس سرهنگ‌زاده
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7622
 • آی دی: 9773

Kouros Sarhangzadeh

 • عنوان: کورس سرهنگ‌زاده
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7437
 • آی دی: 9766

Mohammad Motevaselani

 • عنوان: محمد متوسلانی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7223
 • آی دی: 9772

Mohammad Motevaselani

 • عنوان: محمد متوسلانی
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7477
 • آی دی: 9771

Kouros Sarhangzadeh

 • عنوان: کورس سرهنگ‌زاده
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7441
 • آی دی: 9770

Kouros Sarhangzadeh

 • عنوان: کورس سرهنگ‌زاده
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7510
 • آی دی: 9769

Kouros Sarhangzadeh

 • عنوان: کورس سرهنگ‌زاده
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7559
 • آی دی: 9768

Kouros Sarhangzadeh

 • عنوان: کورس سرهنگ‌زاده
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7538
 • آی دی: 9767

Kouros Sarhangzadeh

 • عنوان: کورس سرهنگ‌زاده
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7574
 • آی دی: 9765

Gholam-Ali Ravanbakhsh

 • عنوان: غلامعلی روانبخش
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7460
 • آی دی: 9764

Gholam-Ali Ravanbakhsh

 • عنوان: غلامعلی روانبخش
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7550
 • آی دی: 9763

Gholam-Ali Ravanbakhsh

 • عنوان: غلامعلی روانبخش
 • تاریخ: N/A
 • رزولوشن: 7500x7478
 • آی دی: 9762
صفحه از 3 (124 آیتم در مجموع)