امیر صادقی


صفحه از 1 (7 آیتم در مجموع)  
Tehran Tohid Tunnel and Milad Tower at night
 • عنوان:  تونل توحید تهران و برج میلاد در شب
 • تاریخ:  ۲۵ آبان ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  امیر صادقی
 • شماره آرشیو:  407
 •  3.8/5 (4 رای)

Tehran Milad Tower at night
 • عنوان:  برج میلاد تهران در شب
 • تاریخ:  ۲۵ آبان ۱۳۹۱
 • صاحب‌امتیاز:  امیر صادقی
 • شماره آرشیو:  408
 •  3/5 (1 رای)

Eyn-ed-Dowleh Mansion and Garden
 • عنوان:  باغ و عمارت عین الدوله
 • تاریخ:  ۳۰ آذر ۱۳۸۹
 • صاحب‌امتیاز:  امیر صادقی
 • شماره آرشیو:  405
 •  0/5 (0 رای)

Tehran Azadi Tower
 • عنوان:  برج آزادی تهران
 • تاریخ:  ۱ شهریور ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  امیر صادقی
 • شماره آرشیو:  401
 •  1/5 (1 رای)

Ahmad Shahi Pavilion
 • عنوان:  کوشک احمدشاهی
 • تاریخ:  ۳ بهمن ۱۳۸۹
 • صاحب‌امتیاز:  امیر صادقی
 • شماره آرشیو:  406
 •  3/5 (1 رای)

Adrian Zoroastrian Temple
 • عنوان:  معبد آدریان
 • تاریخ:  ۵ فروردین ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  امیر صادقی
 • شماره آرشیو:  403
 •  0/5 (0 رای)

Tehran Abgineh (glassware) Museum
 • عنوان:  موزه آبگینه تهران
 • تاریخ:  ۵ فروردین ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  امیر صادقی
 • شماره آرشیو:  402
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 1 (7 آیتم در مجموع)