خبرگزاری برنا


صفحه از 26 (1236 آیتم در مجموع)   بعدی »
President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • تاریخ:  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  708
 •  0/5 (0 رای)

Hafez and Shahram Nazeri concert
 • عنوان:  کنسرت شهرام و حافظ ناظری در برج میلاد
 • تاریخ:  ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1571
 •  0/5 (0 رای)

Rasoul Aghchehli and Esmaeil Mosafer Dashliobroun
 • عنوان:  رسول آقچه‌لی و اسماعیل مسافر داشلی‌برون
 • تاریخ:  ۲۳ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1346
 •  0/5 (0 رای)

Tayeb Einisamarein
 • عنوان:  طیب عینی ثمرین
 • تاریخ:  ۱۹ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1136
 •  0/5 (0 رای)

Rasoul Aghchehli and Mir Babak Mousavi Gargari
 • عنوان:  رسول آقچه‌لی و میر بابک موسوی گرگری
 • تاریخ:  ۱۹ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1127
 •  0/5 (0 رای)

Carlos Queiroz
 • عنوان:  کارلوس کیروش
 • تاریخ:  ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  2194
 •  0/5 (0 رای)

Tayeb Eini Samarein
 • عنوان:  طیب عینی ثمرین
 • تاریخ:  ۲۰ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1271
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • تاریخ:  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  707
 •  0/5 (0 رای)

Ghader Mizbani
 • عنوان:  قادر میزبانی
 • تاریخ:  ۲۳ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1394
 •  0/5 (0 رای)

Esmaeil Talebi Khameneh and Mahmood Rasooli
 • عنوان:  اسماعیل طالبی خامنه و محمود رسولی
 • تاریخ:  ۲۳ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1345
 •  0/5 (0 رای)

Bahman Golbarnezhad
 • عنوان:  بهمن گلبارنژاد
 • تاریخ:  ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  2283
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • تاریخ:  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  713
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • تاریخ:  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  711
 •  0/5 (0 رای)

Laylat al-Qadr at Mosalla Mosque
 • عنوان:  شب قدر در مصلی امام خمینی
 • تاریخ:  ۴ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1009
 •  0/5 (0 رای)

Hassan Rouhani welcomes Kolinda Grabar-Kitarović
 • عنوان:  استقبال رسمی حسن روحانی از کولیندا...
 • تاریخ:  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  715
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • تاریخ:  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  712
 •  0/5 (0 رای)

Esmaeil Mosafer Dashliboroun
 • عنوان:  اسماعیل مسافر داشلی برون
 • تاریخ:  ۲۳ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1335
 •  0/5 (0 رای)

Akbar Valaei
 • عنوان:  اکبر ولایی
 • تاریخ:  ۲۳ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1312
 •  0/5 (0 رای)

Mahmood Rasooli
 • عنوان:  محمود رسولی
 • تاریخ:  ۲۴ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1351
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Jannati Elected as Iran’s Assembly of Experts Chief
 • عنوان:  آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد
 • تاریخ:  ۴ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  839
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • تاریخ:  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  710
 •  0/5 (0 رای)

Hassan Rouhani welcomes Kolinda Grabar-Kitarović
 • عنوان:  استقبال رسمی حسن روحانی از کولیندا...
 • تاریخ:  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  714
 •  0/5 (0 رای)

Iranian women’s sitting volleyball team
 • عنوان:  تیم والیبال نشسته زنان ایران
 • تاریخ:  ۷ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  2120
 •  0/5 (0 رای)

Hafez and Shahram Nazeri concert
 • عنوان:  کنسرت شهرام و حافظ ناظری در برج میلاد
 • تاریخ:  ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1570
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • تاریخ:  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  709
 •  0/5 (0 رای)

Bahman Golbarnezhad
 • عنوان:  بهمن گلبارنژاد
 • تاریخ:  ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  2513
 •  5/5 (1 رای)

Hassan Rouhani welcomes Kolinda Grabar-Kitarović
 • عنوان:  استقبال رسمی حسن روحانی از کولیندا...
 • تاریخ:  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  717
 •  0/5 (0 رای)

Esmaeil Mosafer Dashliboroun
 • عنوان:  اسماعیل مسافر داشلی برون
 • تاریخ:  ۲۳ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1331
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Jannati Elected as Iran’s Assembly of Experts Chief
 • عنوان:  آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد
 • تاریخ:  ۴ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  838
 •  0/5 (0 رای)

Funeral ceremony for Abbas Kiarostami in Lavasan
 • عنوان:  خاکسپاری عباس کیارستمی در لواسان
 • تاریخ:  ۲۰ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1225
 •  0/5 (0 رای)

Iran, India, Afghanistan Sign Deal on Int’l Transit Route
 • عنوان:  انعقاد موافقت‌نامه سه‌جانبه چابهار...
 • تاریخ:  ۳ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  826
 •  0/5 (0 رای)

Amirhossein Esfandiar
 • عنوان:  امیرحسین اسفندیار
 • تاریخ:  ۲۱ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1288
 •  0/5 (0 رای)

Iran, India, Afghanistan Sign Deal on Int’l Transit Route
 • عنوان:  انعقاد موافقت‌نامه سه‌جانبه چابهار...
 • تاریخ:  ۳ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  831
 •  0/5 (0 رای)

Ayatollah Jannati Elected as Iran’s Assembly of Experts Chief
 • عنوان:  آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد
 • تاریخ:  ۴ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  836
 •  0/5 (0 رای)

‘The Salesman’ crew arrive in Tehran amid warm welcome
 • عنوان:  استقبال از اصغر فرهادی و عوامل فیلم...
 • تاریخ:  ۶ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  874
 •  0/5 (0 رای)

Hassan Rouhani welcomes Kolinda Grabar-Kitarović
 • عنوان:  استقبال رسمی حسن روحانی از کولیندا...
 • تاریخ:  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  718
 •  0/5 (0 رای)

‘The Salesman’ crew arrive in Tehran amid warm welcome
 • عنوان:  استقبال از اصغر فرهادی و عوامل فیلم...
 • تاریخ:  ۶ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  873
 •  0/5 (0 رای)

MirBabak Mousavi Gargari
 • عنوان:  میربابک موسوی گرگری
 • تاریخ:  ۲۳ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1308
 •  0/5 (0 رای)

Iran, India, Afghanistan Sign Deal on Int’l Transit Route
 • عنوان:  انعقاد موافقت‌نامه سه‌جانبه چابهار...
 • تاریخ:  ۳ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  833
 •  0/5 (0 رای)

Tayeb Eini Samarein
 • عنوان:  طیب عینی ثمرین
 • تاریخ:  ۲۳ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1306
 •  0/5 (0 رای)

Opening ceremony of the Rio 2016 Summer Paralympic Games
 • عنوان:  مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک...
 • تاریخ:  ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  2338
 •  0/5 (0 رای)

Iran, India, Afghanistan Sign Deal on Int’l Transit Route
 • عنوان:  انعقاد موافقت‌نامه سه‌جانبه چابهار...
 • تاریخ:  ۳ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  835
 •  0/5 (0 رای)

Eid al-Fitr Prayer in Tehran
 • عنوان:  نماز عید سعید فطر در امامزاده پنج‌تن...
 • تاریخ:  ۱۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1115
 •  0/5 (0 رای)

Iran, India, Afghanistan Sign Deal on Int’l Transit Route
 • عنوان:  انعقاد موافقت‌نامه سه‌جانبه چابهار...
 • تاریخ:  ۳ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  832
 •  0/5 (0 رای)

Larijani elected Iran’s new parliament speaker
 • عنوان:  انتخاب علی لاریجانی به‌عنوان رئیس...
 • تاریخ:  ۹ خرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  934
 •  0/5 (0 رای)

Street sweepers
 • عنوان:  رفتگران شهرداری در نماز عید سعید فطر...
 • تاریخ:  ۱۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1118
 •  0/5 (0 رای)

Opening ceremony of the Rio 2016 Summer Paralympic Games
 • عنوان:  مراسم افتتاحیه بازیهای پارالمپیک...
 • تاریخ:  ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  2337
 •  0/5 (0 رای)

Eid al-Fitr Prayer in Tehran
 • عنوان:  نماز عید سعید فطر در امامزاده پنج‌تن...
 • تاریخ:  ۱۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  خبرگزاری برنا
 • شماره آرشیو:  1117
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 26 (1236 آیتم در مجموع)   بعدی »