محمدعلی نجیب


صفحه از 3 (127 آیتم در مجموع)   بعدی »
Mount Damavand
 • عنوان:  کوه دماوند
 • تاریخ:  ۸ خرداد ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  663
 •  0/5 (0 رای)

Mausoleum of Omar Khayyám, Nishapur
 • عنوان:  آرامگاه و بنای یادبود خیام نیشابوری
 • تاریخ:  ۲۷ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1481
 •  0/5 (0 رای)

Mausoleum of Omar Khayyám, Nishapur
 • عنوان:  آرامگاه و بنای یادبود خیام نیشابوری
 • تاریخ:  ۲۷ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1484
 •  0/5 (0 رای)

Mausoleum of Omar Khayyám, Nishapur
 • عنوان:  آرامگاه و بنای یادبود خیام نیشابوری
 • تاریخ:  ۲۷ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1486
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  340
 •  0/5 (0 رای)

Ehsan Haj Safi and Sardar Azmoun celebrate
 • عنوان:  احسان حاج صفی و سردار آزمون
 • تاریخ:  ۵ فروردین ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  280
 •  5/5 (1 رای)

Statue of Omar Khayyám
 • عنوان:  مجسمه تندیس خیام نیشابوری
 • تاریخ:  ۲۸ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1487
 •  0/5 (0 رای)

Mausoleum of Omar Khayyám, Nishapur
 • عنوان:  آرامگاه و بنای یادبود خیام نیشابوری
 • تاریخ:  ۲۷ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1482
 •  0/5 (0 رای)

Mausoleum of Omar Khayyám, Nishapur
 • عنوان:  آرامگاه و بنای یادبود خیام نیشابوری
 • تاریخ:  ۲۷ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1485
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  معماری سقف مقبره حافظ
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  339
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  303
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  331
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Baba Tahir
 • عنوان:  آرامگاه باباطاهر عریان
 • تاریخ:  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  349
 •  0/5 (0 رای)

Tehran Milad Tower
 • عنوان:  برج میلاد تهران
 • تاریخ:  ۲۰ خرداد ۱۳۹۰
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  379
 •  0/5 (0 رای)

Vakil Bath
 • عنوان:  حمام وکیل
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  16054
 •  0/5 (0 رای)

Carlos Queiroz
 • عنوان:  کارلوس کیروش
 • تاریخ:  ۵ فروردین ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  275
 •  0/5 (0 رای)

Mount Damavand
 • عنوان:  کوه دماوند
 • تاریخ:  ۲۹ تیر ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  664
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Baba Tahir
 • عنوان:  آرامگاه باباطاهر عریان
 • تاریخ:  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  350
 •  0/5 (0 رای)

Carlos Queiroz
 • عنوان:  کارلوس کیروش
 • تاریخ:  ۵ فروردین ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  279
 •  0/5 (0 رای)

Loris Tjeknavorian
 • عنوان:  لوریس چکناواریان
 • تاریخ:  ۱۸ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  216
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  336
 •  0/5 (0 رای)

Sardar Azmoun celebrates after scoring goal
 • عنوان:  شادی گل سردار آزمون
 • تاریخ:  ۵ فروردین ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  274
 •  0/5 (0 رای)

Sardar Azmoun
 • عنوان:  سردار آزمون
 • تاریخ:  ۱۰ فروردین ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  282
 •  5/5 (1 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  302
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  334
 •  0/5 (0 رای)

Rolling of the torch [Mashal Gardani]
 • عنوان:  آیین مذهبی مشعل گردانی در دولت‌آباد
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  371
 •  0/5 (0 رای)

Iran v Uzbekistan - FIFA 2018 World Cup Qualifier
 • عنوان:  دیدار تیمهای ایران و ازبکستان در...
 • تاریخ:  ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  6767
 •  0/5 (0 رای)

Mohamad Ali Keshavarz
 • عنوان:  محمدعلی کشاورز
 • تاریخ:  ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  231
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  305
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Baba Tahir
 • عنوان:  آرامگاه باباطاهر عریان
 • تاریخ:  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  348
 •  0/5 (0 رای)

Hafezieh
 • عنوان:  حافظیه
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  330
 •  0/5 (0 رای)

Rolling of the torch [Mashal Gardani]
 • عنوان:  آیین مذهبی مشعل گردانی در دولت‌آباد
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  373
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Kamal-ol-Molk
 • عنوان:  مقبره کمال الملک
 • تاریخ:  ۲۸ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1495
 •  0/5 (0 رای)

Rolling of the torch [Mashal Gardani]
 • عنوان:  آیین مذهبی مشعل گردانی در دولت‌آباد
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  372
 •  0/5 (0 رای)

Iran national football team
 • عنوان:  تیم ملی فوتبال ایران
 • تاریخ:  ۱۰ فروردین ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  281
 •  0/5 (0 رای)

Mohamad Ali Keshavarz
 • عنوان:  محمدعلی کشاورز
 • تاریخ:  ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  230
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Kamal-ol-Molk
 • عنوان:  مقبره کمال الملک
 • تاریخ:  ۲۸ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1494
 •  0/5 (0 رای)

Abbas Kiarostami
 • عنوان:  عباس کیارستمی
 • تاریخ:  ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1058
 •  0/5 (0 رای)

Quds Day rally in Tehran
 • عنوان:  راهپیمایی روز جهانی قدس
 • تاریخ:  ۱۰ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1024
 •  0/5 (0 رای)

Loris Tjeknavorian
 • عنوان:  لوریس چکناواریان
 • تاریخ:  ۱۸ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  215
 •  0/5 (0 رای)

Ashkan Dejagah
 • عنوان:  اشکان دژاگه
 • تاریخ:  ۱۰ فروردین ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  283
 •  0/5 (0 رای)

Uraman Takht
 • عنوان:  اورامان تخت
 • تاریخ:  ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  693
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Kamal-ol-Molk
 • عنوان:  مقبره کمال الملک
 • تاریخ:  ۲۸ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1497
 •  0/5 (0 رای)

Loris Tjeknavorian
 • عنوان:  لوریس چکناواریان
 • تاریخ:  ۱۸ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  213
 •  5/5 (1 رای)

Tomb of Kamal-ol-Molk
 • عنوان:  مقبره کمال الملک
 • تاریخ:  ۲۸ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1496
 •  0/5 (0 رای)

President Hassan Rouhani
 • عنوان:  رئیس‌جمهور حسن روحانی
 • تاریخ:  ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  234
 •  0/5 (0 رای)

Quds Day rally in Tehran
 • عنوان:  راهپیمایی روز جهانی قدس
 • تاریخ:  ۱۰ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  1028
 •  0/5 (0 رای)

sword dance before Rolling of the torch [Mashal Gardani]
 • عنوان:  رقص شمشیر پیش از آیین مذهبی مشعل...
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  محمدعلی نجیب
 • شماره آرشیو:  375
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 3 (127 آیتم در مجموع)   بعدی »