روشن نوروزی


Roshan Norouzi is a freelance photographer, editor and communication researcher based in Tehran, Iran. Education Studies Ph.D in Communication Sciences at Faculty of Communication Science and Media Studies Positions Photo Editor at Iran Images, photo agency based in Tehran Cofounder & Executive director at Sheed Photo Award, Editor in chief at aksonline website Artistic Advisor at... More

صفحه از 25 (1169 آیتم در مجموع)   بعدی »
Achaemenid griffin at Persepolis
 • عنوان:  شیردال هخامنشی در تخت جمشید
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  94
 •  5/5 (1 رای)

Clock tower of Yazd
 • عنوان:  برج ساعت مسجد جامع یزد
 • تاریخ:  ۱۵ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  57
 •  0/5 (0 رای)

Zahra Eshraghi
 • عنوان:  زهرا اشراقی
 • تاریخ:  ۹ بهمن ۱۳۸۶
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  179
 •  0/5 (0 رای)

Zoroastrian mobed
 • عنوان:  موبد زرتشتی
 • تاریخ:  ۱۰ بهمن ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  186
 •  0/5 (0 رای)

Kish Island
 • عنوان:  جزیره کیش
 • تاریخ:  ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  38
 •  0/5 (0 رای)

Zayanderud
 • عنوان:  زاینده رود خشک
 • تاریخ:  ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  62
 •  0/5 (0 رای)

Zahra Eshraghi
 • عنوان:  زهرا اشراقی
 • تاریخ:  ۹ بهمن ۱۳۸۶
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  180
 •  0/5 (0 رای)

Shahsevan nomad girl
 • عنوان:  عشایر شاهسون آذربایجان
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۸۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  163
 •  0/5 (0 رای)

Parviz Kalantari, Iranian Painter, dies at 85
 • عنوان:  پرویز کلانتری
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  8
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • تاریخ:  ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  4025
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Artaxerxes III at Persepolis
 • عنوان:  آرامگاه اردشیر سوم در تخت جمشید
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  126
 •  0/5 (0 رای)

Areal view of Persepolis
 • عنوان:  نمای کلی از تخت جمشید
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  110
 •  0/5 (0 رای)

Jame Mosque of Yazd
 • عنوان:  مسجد جامع یزد
 • تاریخ:  ۱۵ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  58
 •  0/5 (0 رای)

Kish Island
 • عنوان:  جزیره کیش
 • تاریخ:  ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  36
 •  0/5 (0 رای)

Parviz Kalantari, Iranian Painter, dies at 85
 • عنوان:  پرویز کلانتری
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  7
 •  5/5 (1 رای)

Espresso cup with Coffee beans
 • عنوان:  فنجان اسپرسو و دانه‌های قهوه
 • تاریخ:  ۴ مرداد ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  4288
 •  0/5 (0 رای)

Shahin Khaledan
 • عنوان:  شاهین خالدان
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  1380
 •  0/5 (0 رای)

Zayanderud
 • عنوان:  زاینده رود خشک
 • تاریخ:  ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  63
 •  0/5 (0 رای)

Ruins of the Tachara at Persepolis
 • عنوان:  خرابه‌های کاخ تچر تخت جمشید
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  124
 •  0/5 (0 رای)

Zayanderud
 • عنوان:  زاینده رود خشک
 • تاریخ:  ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  61
 •  0/5 (0 رای)

The Great Double Staircase at Persepolis
 • عنوان:  پلکان ورودی تخت جمشید
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  128
 •  0/5 (0 رای)

Ashraf Ghandehari (Bahadorzadeh)
 • عنوان:  اشرف قندهاری (بهادرزاده)
 • تاریخ:  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  3924
 •  0/5 (0 رای)

Saeed Ahmadvand
 • عنوان:  سعید احمدوند
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  1382
 •  0/5 (0 رای)

Shahin Khaledan
 • عنوان:  شاهین خالدان
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  1381
 •  0/5 (0 رای)

Greengrocer woman in Qaem Shahr
 • عنوان:  زن سبزی فروش در قائم شهر
 • تاریخ:  ۱۶ بهمن ۱۳۸۷
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  83
 •  0/5 (0 رای)

Parviz Kalantari, Iranian Painter, dies at 85
 • عنوان:  پرویز کلانتری
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  10
 •  4/5 (1 رای)

Zayanderud
 • عنوان:  زاینده رود خشک
 • تاریخ:  ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  64
 •  0/5 (0 رای)

Parviz Kalantari, Iranian Painter, dies at 85
 • عنوان:  پرویز کلانتری
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  11
 •  4/5 (1 رای)

Anoosha Shahgholi
 • عنوان:  انوشا شاهقلی
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  1388
 •  0/5 (0 رای)

Amir Chakhmaq Complex
 • عنوان:  مجموعه میدان امیرچخماق
 • تاریخ:  ۱۵ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  56
 •  0/5 (0 رای)

Shahsevan woman riding horse
 • عنوان:  عشایر شاهسون آذربایجان
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۸۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  164
 •  0/5 (0 رای)

Ruins of the Gate of All Nations at Persepolis
 • عنوان:  کاخ دروازه ملل تخت جمشید
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  105
 •  0/5 (0 رای)

Bas-relief of Achaemenid soldiers at Persepolis
 • عنوان:  سنگ‌نگاره‌ی سربازان هخامنشی در تخت جمشید
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  99
 •  0/5 (0 رای)

Kish Island
 • عنوان:  جزیره کیش
 • تاریخ:  ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  33
 •  0/5 (0 رای)

Anoosha Shahgholi
 • عنوان:  انوشا شاهقلی
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  1390
 •  0/5 (0 رای)

Kish Island
 • عنوان:  جزیره کیش
 • تاریخ:  ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  32
 •  0/5 (0 رای)

Kish Island
 • عنوان:  جزیره کیش
 • تاریخ:  ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  34
 •  0/5 (0 رای)

Old wooden door
 • عنوان:  درب چوبی قدیمی
 • تاریخ:  ۱۵ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  60
 •  0/5 (0 رای)

Ruins of the Gate of All Nations at Persepolis
 • عنوان:  بقایای ورودی کاخ دروازه ملل تخت جمشید
 • تاریخ:  ۱۷ مهر ۱۳۹۴
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  127
 •  0/5 (0 رای)

Shahsavan nomad woman
 • عنوان:  زنی از عشایر شاهسون
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۸۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  161
 •  0/5 (0 رای)

Women softball freindly match between Teyf and Azarakhsh
 • عنوان:  دیدار دوستانه تیم‌های سافتبال زنان...
 • تاریخ:  ۲ دی ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  2744
 •  0/5 (0 رای)

Parviz Kalantari, Iranian Painter, dies at 85
 • عنوان:  پرویز کلانتری
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  12
 •  0/5 (0 رای)

Anoosha Shahgholi
 • عنوان:  انوشا شاهقلی
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  1392
 •  0/5 (0 رای)

Amirvala Madanchi
 • عنوان:  امیروالا معدنچی
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  1389
 •  0/5 (0 رای)

Parviz Kalantari, Iranian Painter, dies at 85
 • عنوان:  پرویز کلانتری
 • تاریخ:  ۳۰ مهر ۱۳۹۲
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  9
 •  0/5 (0 رای)

Anoosha Shahgholi
 • عنوان:  انوشا شاهقلی
 • تاریخ:  ۲۵ تیر ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  1386
 •  0/5 (0 رای)

Mahmoud Dowlatabadi and Najaf Daryabandari
 • عنوان:  محمود دولت‌آبادی و نجف دریابندری
 • تاریخ:  ۱۵ مرداد ۱۳۹۳
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  29
 •  0/5 (0 رای)

Main Entrance Gate of Tehran University
 • عنوان:  سردر دانشگاه تهران
 • تاریخ:  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
 • صاحب‌امتیاز:  روشن نوروزی
 • شماره آرشیو:  3711
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 25 (1169 آیتم در مجموع)   بعدی »