گالری‌ها » خبری

مرتب‌سازی

صفحه از 44 (2153 آیتم در مجموع)

President Hassan Rouhani in Parliament Meeting

 • عنوان: حضور حسن روحانی در جلسه معارفه وزرا...
 • تاریخ: اوت 16, 2017
 • تفکیک پذیری: 1610x2482

President Hassan Rouhani in Parliament Meeting

 • عنوان: حضور حسن روحانی در جلسه معارفه وزرا...
 • تاریخ: اوت 16, 2017
 • تفکیک پذیری: 3343x2122

President Hassan Rouhani in Parliament Meeting

 • عنوان: حضور حسن روحانی در جلسه معارفه وزرا...
 • تاریخ: N/A
 • تفکیک پذیری: 3341x2227

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: اوت 15, 2017
 • تفکیک پذیری: 1847x1256

President Hassan Rouhani in Parliament Meeting

 • عنوان: حضور حسن روحانی در جلسه معارفه وزرا...
 • تاریخ: اوت 15, 2017
 • تفکیک پذیری: 3564x2328

Amir Hatami

 • عنوان: امیر حاتمی
 • تاریخ: اوت 15, 2017
 • تفکیک پذیری: 2186x1429

The Last Meeting of Rouhani's First Presidency Cabinet Members

 • عنوان: آخرین جلسه کابینه دولت یازدهم
 • تاریخ: اوت 13, 2017
 • تفکیک پذیری: 4971x3314

The Last Meeting of Rouhani's First Presidency Cabinet Members

 • عنوان: آخرین جلسه کابینه دولت یازدهم
 • تاریخ: اوت 13, 2017
 • تفکیک پذیری: 4878x3252

The Last Meeting of Rouhani's First Presidency Cabinet Members

 • عنوان: آخرین جلسه کابینه دولت یازدهم
 • تاریخ: اوت 13, 2017
 • تفکیک پذیری: 4857x3238

The Last Meeting of Rouhani's First Presidency Cabinet Members

 • عنوان: آخرین جلسه کابینه دولت یازدهم
 • تاریخ: اوت 13, 2017
 • تفکیک پذیری: 3017x2011

Hassan Rouhani Meets Maja Gojkovic

 • عنوان: دیدار حسن روحانی با مایا گوجکوویچ
 • تاریخ: اوت 6, 2017
 • تفکیک پذیری: 3249x2166

Hassan Rouhani Meets Serzh Sargsyan

 • عنوان: دیدار حسن روحانی با سرژ سرکیسیان
 • تاریخ: اوت 6, 2017
 • تفکیک پذیری: 3389x2259

Hassan Rouhani Meets Nabih Berri

 • عنوان: دیدار حسن روحانی و نبیه بری
 • تاریخ: اوت 6, 2017
 • تفکیک پذیری: 3888x2592

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

2017 Hajj pilgrimage

 • عنوان: اعزام اولین گروه زائران حج
 • تاریخ: اوت 10, 2017
 • تفکیک پذیری: 4000x2667

Mahmoud Alavi

 • عنوان: محمود علوی
 • تاریخ: جولای 12, 2016
 • تفکیک پذیری: 5648x3880

Mahmoud Alavi

 • عنوان: محمود علوی
 • تاریخ: جولای 12, 2016
 • تفکیک پذیری: 2072x3040

Mahmoud Alavi

 • عنوان: محمود علوی
 • تاریخ: جولای 12, 2016
 • تفکیک پذیری: 3680x4912

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 2184x2968

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 3534x2320

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 985x1416

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 1493x2168

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 2176x3110

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 1740x2554

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 2052x2941

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 2562x3573

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 2874x1924

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 1992x1312

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 1807x2560

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 2988x2062

Mohammad Javad Zarif

 • عنوان: محمد جواد ظریف
 • تاریخ: ژانویه 24, 2017
 • تفکیک پذیری: 4194x2674

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 4809x3206

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 2826x4239

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 3046x4569

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 3578x5367

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 2864x4296

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 2908x1939

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 3334x2223

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 3233x2155

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 2909x4361

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 5616x3744

Hossein Alizadeh

 • عنوان: حسین علیزاده
 • تاریخ: ژانویه 29, 2012
 • تفکیک پذیری: 5616x3744
صفحه از 44 (2153 آیتم در مجموع)